Situationsanalyse

Hvor er I digitalt i dag? Hvad er jeres udfordringer og styrker? Og hvor vil I gerne hen?

Konkurrentanalyse

Hvem er jeres konkurrenter, og hvordan agerer og performer de digitalt?

Efterspørgselsanalyse

Analyse af hvad målgruppen efterspørger online.

Markedsanalyser

Hvilke markeder skal I agere på?

Målgruppeanalyse

Analyse af jeres målgruppe og kortlægning af adfærd, demografi, psykografi og præferencer.

Kortlægning af organisationen

Hvilket organisatorisk setup kræves for, at I kan indfri de forretningsmæssige mål og eksekvere planen

Book et online møde

Har du nogle spørgsmål?